skip to Main Content

En fast monterad 25 Watts-radio i fordonet är fortfarande det mest kraftfulla kommunikationsverktyget man kan ha. Men om man av någon anledning behöver lämna fordonet står man utan kommunikationsmöjligheter. Fram tills nu. ProEquip PRO-SP960/980 är en trådlös monofon utvecklad för användning tillsammans med mobila radioapparater. Monofonen fungerar till de flesta existerande mobilradioapparater på marknaden, samt även till en PC ända upp till 300 meter från fordonet.
www.srsab.se

Back To Top
Search