skip to Main Content

Ledningssystem för utryckningsfordon · 2012-01-17
Zodiac lanserar Codea Leda Nasta, ett mobilt ledningsstöd utvecklat speciellt för utryckningsfordon. Systemet är avsett för installation i tillexempel utryckningsfordon och tar emot ärendedata från larmcentralen så som snabbaste körväg till larmmålet. Användaren tar emot ett ärende från SOS Alarm eller en egen ledningscentral, och kan med hjälp av vägbeskrivning, talguidning och en två- eller tredimensionell karta navigera sig fram till målet.
Läs mer


PTS granskar · 2012-01-17
Post- och telestyrelsen granskar hur elektronisk kommunikation påverkades av stormen Dagmar. Bland annat kommer störningar och avbrott i mobila och fasta telefonitjänster med fokus på operatörernas möjligheter till alternativ elförsörjning med reservkraft att utredas.
Läs mer

Back To Top
Search