skip to Main Content

Nytt sortiment av laddare för komradiobatterier · 2012-01-20
Under hösten 2011 Malux fasat ut den gamla serien 1- och 6-facksladdare i iCHARGE serien och ersatt dem med nya batteriladdare:  i20 – 1-facksladdare för 230 V i25 – 1 facksladdare för 12-24 V DC i80 – 6-facksladdare i85 – 6-fack beredskapsladdare
Läs mer


Generic får FMV order · 2012-01-20
Generic har erhållit en beställning från Försvarets Materielverk på motsvarande 22 Miljoner kronor. Beställningen omfattar bland annat verksamhetsstöd till taktiska datalänkar, mjukvarustyrd radio, systemdokumentation samt verksamhetsstöd till taktiska sensorer.
Läs mer

Back To Top
Search