skip to Main Content

Egen GSM bas hemma snart verklighet? · 2012-01-26
PTS föreslår att ett nytt undantag från tillståndsplikt för GSM-användning införs i 1800 MHz-bandet. Detta minskar inträdeshindren för små aktörer och öppnar för teknisk utveckling. Det kommer bli möjligt att bygga så kallade CGN (closed group network), för tillexempel gallerior, kontorslokaler eller privatbostäder menar PTS som under kommer att utreda om undantaget ska breddas ytterligare.
Läs mer


Stora beslut om frekvensernas framtid · 2012-01-25
ITU, Internationella TeleUnionen, är ett FN organ som just nu håller konferens runt radiokommunikation, en konferens som inträffar var tredje eller fjärde år. ITU granskar och reviderar radioreglementet, de internationella bestämmelser som bland annat påverkar frekvensspektrum för i stort sett hela jordens befolkning. Under några veckors tid kommer mer än 1700 förslag behandla standarder som täcker nästan alla trådlösa tjänster och applikationer vilket illustrerar vikten av konferensen. 3500 deltagare skall ta beslut som rör trådlöst för de kommande 20 åren. Besluten som fattas har föregåtts av fyra års förberedelser och kommer att implementeras i samtliga 193 länder som är medlem i ITU.
Läs mer


Rakeldagen idag · 2012-01-25
Idag den 25/1 2012 går Rakeldagen av stapeln i Stockholm, programmet hittar du här.
Läs mer


MSB nästan nöjda? · 2012-01-25
MSB är nöjda med Rakels prestanda under de senaste stormarna runt nyår men nöjer sig inte med detta då det ändock blev vissa driftstörningar i nätet. Därför pågår ett analysarbete dels internt inom Rakelverksamheten, dels hos MSBs underleverantörer av el och transmission.
Läs mer


Back To Top
Search