skip to Main Content

Multicom kopplar upp kyrkor· 2012-01-31
Göteborgsföretaget Jeff Electronics väljer Multicom Securitys mobildatatjänst Multicom Mobiflex för att förbättra och förenkla användningen av sitt styrsystem CC Kyrka. Systemet har tagits fram för att effektivisera kyrkors energiförbrukning och minska uppvärmningskostnaderna. Med hjälp av styrsystemet och Mobiflex kan nu församlingar enkelt fjärrstyra klimatet i sina fastigheter via 3G.
Läs mer


Rakels strålning ofarlig?· 2012-01-31
En undersökning som gjorts av (MSB) visar att Rakel varken orsakar negativa hälsoeffekter för allmänheten eller för dem som använder Rakel i sitt arbete. Mätningarna utfördes på tio basstationer i Malmö och slutsatsen är att Rakel inte innebär några risker från strålskyddssynpunkt vilket hävdades i en artikel i Kvällsposten tidigare i veckan.
Läs mer

Back To Top
Search