skip to Main Content

Från Rakeldagen · 2012-02-07
Rakeldagen den 25 januari cirka 800 personer på Stockholmsmässan i Älvsjö. “Rakel är fullt utbyggt sedan drygt ett år tillbaka och har nu 40 000 aktiva abonnenter inom 250 organisationer” konstaterade MSB:s kommunikationsdirektör Svante Werger.
Läs mer


Nya antenner · 2012-02-07
Malux presenterar nya antenner, bland annat fordonsantenner för Tetra/450 MHz samt riktantenner för 4G bandet 2400-2700 MHz.
Läs mer


Kraftnät använder Rakel · 2012-02-07
Svenska Kraftnät har över 350 Rakelabonnemang och använder Rakel både i den egna organisationen och i samverkan med andra. På MSBs hemsida finns en längre intervju med Mats Tornell som ansvarar för Rakel vid Svenska Kraftnät.
Läs mer

Back To Top
Search