skip to Main Content

PTS nu på Facebook · 2012-04-04
Post och Telestyrelsen finns nu på facebook, du hittar dem här:
PTS Facebook


MSB satsar socialt · 2012-04-04
…och har du missat det så satsar även Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap på sociala medier och återfinns tillexempel på Youtube:
MSB YouTube


Nano-SIM dröjer · 2012-04-04
Nano-SIM kan vara en förutsättning för framtida mobila enheter, tyvärr har ETSIs omröstning om Nano-SIM blivit fördröjt till slutet av juni på grund av något som C|net med flera tycker känns som sandlådenivå. “The industry was gearing up to vote, but they’ve all ended up squabbling like kids having a food fight.” Apple erbjuder att deras patent får användas kostnadsfritt, förutsatt att de väljs som branschstandard, och Nokia svarar med att säga att de håller inne med viktiga patent om så händer. Läget är alltså litet låst, återstår att se om det blir någon lösning.
Läs mer


PTS strategi 2012-2014 · 2012-04-04
PTS har publicerat rapporten Strategisk agenda 2012-2014, där ett antal strategiska mål utkristalliseras med områden där PTS vill se utveckling kommande år. Viktiga punkter är bland annat att PTS:
· Till 2014 ha skapat förutsättningarna för en effektiv spektrumanvändning bland annat genom att tillämpa principen om teknik- och tjänsteneutralitet
· Till 2011-2013 ha främjat god konkurrens inom området elektroniska kommunikationer genom att ha tilldelat minst 500 MHz spektrum på teknik- och tjänsteneutral basis.
· Till 2013 ha ökat konkurrensneutraliteten mellan fasta och mobila operatörer i Sverige och Europa.
· Till 2013 ha bidragit till att antalet driftsstörningar inom elektronisk kommunikation minskar och att aktörerna inom sektorn har stärkt sin förmåga att hantera allvarliga driftsstörningar.
Läs mer

Back To Top
Search