skip to Main Content

Rakeltäckningen förbättras · 2012-04-12
Kalmar, Blekinge och Skåne har fått förbättring av Rakelnätets täckning efter önskemål från Rakels användarorganisationer. Täckningen för fastmonterade Rakelmobiler i fordon är nu förbättrad och enligt MSB fullständig.
Läs mer


Antennsystem förbättrar mottagningen i Uddevalla · 2012-04-12
Från och med den 11 april fram till midsommar genomför Teracom ett arbete med att byta ut antennsystemet på tv-sändaren i Uddevalla. Arbetet syftar till att höja driftsäkerheten och förbättra mottagningsmöjligheterna i området.
Läs mer


Kvartalsavslut och trendspaning · 2012-04-12
Det första kvartalet 2012 är till ända och Induo summerar i ett blogginlägg med en trendspaning och kvartalssummering.
Läs mer

Back To Top
Search