skip to Main Content

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel presenteras · 2012-04-25
De arbetsgrupper som i ett drygt år arbetat med att utveckla riktlinjerna är färdiga med sitt arbete. Resultatet presenteras vid en workshop för nationella kontaktpersoner för Rakel den 29 maj.
Läs mer


RAKEL nu gränsöverskridande · 2012-04-25
MSB meddelar att det nu är möjligt att samverka mellan Sverige och Finland i gränsöverskridande insatser. Tack vare att Rakel och den finska motsvarigheten Virve nu kan användas tillsammans finns bättre förutsättningar till gemensamma insatser i norr.
Läs mer


Solstorm nationell risk · 2012-04-25
MSB har listat nationella risker, solstormar är en av 24 risker på listan. MSBs analys pekar på att samhället kan hantera de flesta solstormar men att den tekniska utvecklingen ökar samhällets sårbarhet.
Läs mer


Mobilt bra för landsbygden · 2012-04-25
Under mars månad utförde United Minds en undersökning om mobilt bredband och 4G för Telias räkning. 67 procent av de tillfrågade menar att 4G har en positiv effekt på mindre orter, 52 procent menar att snabbt mobilt bredband gör att fler väljer att bo kvar på mindre orter.
Läs mer

Back To Top
Search