skip to Main Content

RAKEL strålar lagom · 2012-05-22
Med anledning av diskussioner om strålning från Rakelsystemets enheter meddelar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att strålningen från Rakelsystemets mobilmaster liksom från handburna och fordonsmonterade Rakelmobiler ligger långt under angivna gränsvärden.
Läs mer


MALUX firar 40 · 2012-05-22
1972 bildades MALUX, som fortfarande “blickar framåt och uppåt, mot nya utmaningar och spännande projekt” enligt ett pressmeddelande.
Läs mer

Back To Top
Search