skip to Main Content

Seg finansiering för Rakel · 2012-05-30
Användarna strömmar inte in till Rakel enligt plan. Användarbristen skapar behov av ytterligare finansiering samtidigt som de funderar på att ansluta sig hamnar i en oviss situation. Övergripande mål är 70 000 anslutningar 2014 men i nuläget är 40 000 anslutna och det är 10 000 färre än prognosen.
Läs mer


Två miljoner nya mobila bredbandsabonnemang · 2012-05-30
Antalet mobila bredbandsabonnemang fortsatte att öka under 2011 och blev drygt två miljoner fler under 2011 enligt Post- och telestyrelsens rapport Svensk telemarknad 2011 som släpptes igår. – Efterfrågan på smarta mobiltelefoner med bredband ökar snabbt, vilket ställer krav på bra mobila bredbandsnät. De frekvensband som PTS gjorde tillgängliga genom förra årets spektrumauktioner ger goda förutsättningar för fortsatt utbyggnad i hela landet, säger Göran Marby, PTS generaldirektör.
Läs mer


Påverkas marksänd tv av utbyggnad i 800 MHz-bandet? · 2012-05-30
Sedan september 2011 har PTS har kontaktats på grund av att man upplevt störning på mottagningen av marksänd tv, störningar som delvis berott på utbyggnaden i 800 MHz-bandet. PTS har inte kunnat konstatera att 800 MHz-sändarna stört tv-sändningar enligt definitionen i 800 MHz-tillståndsvillkoren. Vissa störningar har berott på brister i den egna anläggningen för tv-mottagning.
Läs mer

Back To Top
Search