skip to Main Content

Mobildataromaingavgifterna sänks · 2012-05-16
Roamingavgifterna för mobildata inom EU kommer att sänkas radikalt från och med första juli. Nästa prissänkning kommer 2014 (det är ju så klart frivilligt för operatörerna att redan nu sänka sig till den lagstadgade nivån). Målet är att öppna roamingmarknaden och öka konkurrensen genom att göra det möjligt för abonnenterna att köpa roamingtjänster från andra spelare än sin hemmaoperatör.
Läs mer


Malux lanserar multifunktionsantenn · 2012-05-16
Den nya IP67-klassade antennen LPCA kan användas i allt från bussar, tunga fordon, ambulanser, entreprenad- och skogsmaskiner och finns i två varianter för TETRA eller 450 MHz.
Läs mer

Back To Top
Search