skip to Main Content

Nytt från PTS· 2012-06-13
PTS presenterar nya beslut för frekvensbanden 3,5 samt 3,7 och 10,5 GHz.
Läs mer

Dessutom uppdateras inriktningsplanen och PTS aviserar det spektrum man räknar få ut på marknaden de närmaste åren. En anledning är att konsumenternas efterfrågan på mobil tillgång till tjänster ökar och då behövs infrastruktur med hög kapacitet.

PTS Eventuella tilldelningar under 2013: · 1,5 GHz, 1785–1805 MHz, 2,3 GHz och 75 GHz

Eventuella undantag från tillståndsplikt 2012: · 1621,35–1626,50 MHz och 1878,1–1879,9 MHz (GSM)

Eventuella tilldelningar under 2013-: · 47-68 MHz, 450-470 MHz, delar av 2,8 GHz, delar av 3,5 GHz, delar av 3,8–4,2 GHz, delar av 10,5 GHz och 39,5–43,5 GHz
Läs mer


Rakel-samverkan får nya riktlinjer
Riktlinjerna för samverkan i Rakel publicerades nyligen i en ny version som gäller från årsskiftet. En av anledningarna är de nya användargrupperna samtidigt som riktlinjerna fått en en tydligare koppling till krisberedskapssystemet.
Läs mer

Back To Top
Search