skip to Main Content

Bredbandskarta kartlägger Sveriges bredband
PTS har lanserat Bredbandskartan som visar bredbandstillgången i Sverige ned till kvartersnivå. Förutom att visa tillgång till kabeltekniker kan du se information om nätägare och vilka mobiltekniker som finns att tillgå.
Läs mer


Rakel och Nödnett förenas
Det treåriga projektet Nor-Swe ISI skall knyta ihop Rakel och den norska motsvarigheten Nödnett. Tidigare har Rakel knutits ihop med finska Virve vilket tillexempel underlättar insatser i gränstrakterna.
Läs mer


Dalatrafik först ut med Rakel
Dalatrafik väljer som första kollektivtrafikbolag Rakel som kommunikationsbärare. Levererar gör Swedish Radio Supply och Hogia.
Läs mer

Back To Top
Search