skip to Main Content

Post- och telestyrelsen (PTS) har sammanställt en förstudierapport om den framtida användningen av 2,3 GHz-bandet. PTS föreslår att 2,3 GHz-bandet tilldelas för mobilt bredband. Den internationella utvecklingen och det väl utvecklade ekosystem på den internationella marknaden bidrar till denna bedömning.

Ett antal befintliga applikationer i bandet, då främst militär och vetenskaplig användning i vissa geografiskt avgränsade områden, föreslås ges skydd genom införande av exkluderingszoner.

2380-2400 MHz föreslås också att under en övergångsperiod avsättas för trådlösa kameror och mobila videolänkar.

PTS bedömning är att den amatörradioverksamhet som idag förekommer i bandet bör kunna hanteras genom separata överenskommelser med de framtida tillståndshavarna.

PTS menar att det inför tilldelningen krävs en fortsatt analys. Det gäller dels omfattningen av de exkluderingszoner som föreslås, dels det eventuella skyddet av radioastronomin vid Onsala Rymdobservatorium.

Förstudien föreslår också fortsatta studier kring det eventuella behovet av frekvensutrymme som är undantaget från tillståndsplikt.

Back To Top
Search