skip to Main Content

GSA (the Global mobile Suppliers Association) presenterar nya siffror för utbyggnaden av LTE på 2100 MHz, ett band som i Sverige används för 3G. Denna nya rapport från GSA ger en översikt av statusen på 2,1 GHz-bandet (3GPP band 1) för mobilt bredband med LTE-teknik, något vi inte sett i Sverige än. För närvarande finns 15 stycken LTE2100 system i 11 länder. Över 36% av alla LTE användarenheter som redan finns på marknaden kan arbeta i 2,1 GHz-bandet vilket motsvarar 1 185 olika modeller av LTE2100 användarenheter tillverkade av 142 tillverkare. Användningen av 2,1 GHz som LTE band spås öka då det både finns enheter, teknikneutrala licenser och infrastruktur som är avsedd för LTE2100.

Du kan ladda ned hela rapporten här (kräver registrering)

Back To Top
Search