skip to Main Content

Router för Net1 och LTEEn uppgraderad version av 4G routern Spectre v3 gör att den kan användas på såväl LTE450 (Net1) som traditionella 4G/3G och GSM-band. Routern kan därmed utrustas med tillexempel ett Net1 SIM-kort och ett Telia SIM-kort och automatiskt växla över om signalen hos en operatör blir för svag. Samtidigt presenteras nya funktioner för ökad säkerhet.  
www.induo.com 08-659 43 00

Back To Top
Search