skip to Main Content

RUT240 är en kompakt 4G router med kompakta mått tänkt för applikationer där utrymmet är begränsat. RUT240 erbjuder de mest grundläggande funktioner och är tänkt som instegsrouter i M2M-applikationer som SCADA, fastighetsautomation eller uppkoppling av fordon. RUT240 har två nätverksportar och kan användas som reservuppkopplingsväg till fast nätverk.
www.induo.com 08-659 43 00

Back To Top
Search