skip to Main Content

Ingen täckning

5G off road är ett projekt som drivs av Wireless@kth i samarbete med ett antal företag och partners. Projektet skall ta fasta på den nuvarande avsaknaden av täckning i regioner utanför större städer och orter. Debatten om rätten till telefoni och bredband är som bekant intensiv i Sverige men även i andra delar av världen. Syftet med projektet 5G Off Road är att ta fram modeller för täckning i områden där det med nuvarande teknik finns brister i mobilnäten. Målet är att presentera lösningar som skall finnas med i nästa generation mobilnät som marknadsförs som 5G och väntas tas i drift runt år 2020.
I projektet ingår även Ericsson, Skogforsk, LRF, Teliasonera, Post och Telestyrelsen, Smarteq och Ascom TEMS.
Målet är att särskilt tre frågor skall undersökas närmare:
1. Utebliven mobiltäckning sägs orsaka ekonomiska förluster och effektivitetsbortfall för företag som arbetar med skogsbruk eller lantbruk där ingen tillförlitlig uppkoppling finns. Det finns gott om klagomål på denna icke-täckning men det finns samtidigt ont om statistik i Sverige hur detta verkligen påverkar dessa näringar i verkligheten. Hur många av platserna för dessa verksamheter saknar täckning idag?

2. Täckningskartor är också föremål för klagomål, hur väl matchar verklig täckning täckningskartorna i skogsområden?

3. Kraven på att såväl kapacitets som täckning ökas i avlägsna områden är mycket tydliga. Hur kan dessa krav  uppfyllas med framtida förbättringar av nuvarande 2-4G-system och hur ska framtida system bortom 4G utformas för att ta hänsyn till detta?

Just nu är projektets hemsida tom, men jag hoppas att vi snart får ta del av den framtida utvecklingen.

+Ulf Seijmer

Back To Top
Search