skip to Main Content

Sandra Ahlinder är ny Business Manager inom affärsområdet Communication på TC Connect. Hon är 28 är och har tidigare verkat som ansvarig för kundcenter i bolaget.


Magnus Dahlstedt är ny säljchef på Procom Antennas AB. Han är 42 år och har tidigare jobbat på Axell Wireless som Regional Sales Manager.


André Nilsson-Hugo är ny marknadschef på Malux. Under de senaste tre åren har han arbetat med exportförsäljning, grossistförsäljning och projektledning inom Malux.


Induo i radiolänksamarbete
Induo har tecknat distributionsavtal med Radwin, ett Israeliskt företag som tillverkar radiolänkar och har installationer i över 130 länder. – Samarbetet med Induo ger oss möjligheter till en starkare närvaro och position på den svenska marknaden, säger Mark Sutton, vd för Radwin.


Kronobergs Landsting valde Sepura
Kronobergs Landsting har valt Sepura för kommunikation i Rakel. Swedish Radio Supply, SRS, levererade alla STP8000- terminaler innan sommaren och har även utbildat personalen. Enligt Uno Zell, ansvarig säljare på SRS, har 80 procent av landstingen i Sverige valt Sepura och SRS som leverantör.


SLL ger SRS förnyat förtroende
Stockholm läns landsting (SLL) förlänger avtalet med SRS gällande leverans av terminaler för Rakel. Leveransavtalet omfattade när det tecknades år 2010 bland annat utrustning och installation i cirka 100 ambulanser och på sju akutsjukhus, en tjänsteman i beredskap, regional och lokal krisledning samt utbildning av regioninstruktörer. Förlängningen gäller hela SLL och öppnar nu också upp möjligheter för andra delar än ambulanssjukvården att avropa terminaler från SRS.


TC Connect i distributörsavtal med Sunit Oy.
TC Connect AB och Sunit Oy har tecknat ett distributörsavtal avseende försäljning av fordonsdatorer och service i Sverige. Enligt TC Connect är det ett välkommet avtal som kompletterar bolagets erbjudanden professionellt, både vad gäller produkter och service.


MIC Nordic flyttar till nya lokaler
MIC Nordic flyttade den 1 september till Kista och nya lokaler som är bättre planerade och mer ändamålsenliga för verksamheten. Den nya adressen är Norgegatan 2, 164 32 Kista.


Multicom expanderar
Multicom Security etablerar ett nytt säljkontor i Örebro och förstärker med ytterligare två nya säljare. Jan Gustafsson kommer att fokusera på Mobildata. Jan kommer närmast från egen konsultverksamhet inom sälj- och marknadsföring men har tidigare erfarenhet från Ericsson och TC Connect.
Patrik Medin kommer närmast från en säljande position på Örebro Larmteknik, hans inriktning kommer främst vara säkerhetsområdet


Ny webbshop för batterier och tillbehör
Batterigrossisten har nyligen lanserat en webbshop för batterier och tillbehör som vänder sig både till professionella användare och privatpersoner. På sajten säljs allt från batterier i standardstorlekar till komradiobatterier, verktygsbatterier, laddare och kompletta batterivårdssystem. Betalning kan ske antingen via faktura för avtalskunder eller med kort..


TC Connect hjälper Eon att fjärrstyra…
TC Connect har fått ett uppdrag av Eon ES avseende fjärrstyrning i Rakel. Utrustningen ska ersätta befintlig fjärrstyrningslösning som idag sker via Mobitex. Projektet innehåller både utrustning i driftcentral som integreras mot Eon Elnäts befintliga styrsystem och stationsutrustning.
…och Vattenfall att testa Rakel
Vattenfall har inlett ett prov- och försöksprojekt med Rakel i samarbete med TC Connect och kommer under sensommaren att intensifiera provverksamheten. Ett antal bärbara och fordonsmonterade enheter testas inom organisationen. Driftscentralerna förses med Rakelterminaler i kombination med dispatcher-applikaitonen TitanX. Tanken är att Rakel ska bli en modern ersättare till Vattenfalls landsomfattande analoga radiosystem från 80-talet.


Intensa förnyar LFV:s flygledningssystem
Luftfartsverket valde AB Intensa att ansvara för deras utbyggnad och förnyelse av sitt flygledningssystem. Totalentreprenaden omfattar leverans av rundstrålande bredbandiga VHF-antennsystem i högmaster, på flera orter från norr till söder. Entreprenaden sträcker sig över flera år. Värdsledande Kathrein Werke KG står för antenndesignen och ett team från TSN utför installationerna. Den första installationen påbörjades i slutet av april 2011.


Celab förvärvar delar av BSAB i Stockholm
Celab Communications AB har förvärvat komradioverksamheten i företaget Biltelefonservice i Sverige AB (BSAB) i Hägersten, med fem anställda. Affären innebär att Celab från och med 1 maj övertar verksamheten för försäljning, installation, projektledning och service. Företagen har länge haft ett nära samarbete rörande montering och underhåll av radioutrustning och kommunikationssystem. Förvärvet var därför ett naturligt val när Celab nu storsatsar i regionen för att skapa en fullserviceanläggning.


Jonas Lännbjer till TC Connect
Jonas Lännbjer är ny säljchef för affärsområdet Communication på TC Connect. Han är 45 år och har tidigare varit regionschef på Svenska Telenor AB och försäljnings- och marknadschef på Swedish Radio Supply AB. Nu kommer han senast från egen verksamhet.


Fortsatt rekonstruktion för fyra JMR-bolag
JMR Stockholm, JMR Göteborg, JMR Kristianstad och JMR Sverige fortsätter med rekonstruktion i tre månader från januari 2011. Bolagen Commaster, Radiosystem, Nordic Radio, JMR Malmö och JMR Karlstad – alla tillhörande det danska moderbolaget Wireless Holding Aps – är försatta i konkurs.


Zodiac levererar KC-utrustning till Rakel
Zodiac AB börjar distribuera Cassidian Systems kommunikationscentralutrustning för den svenska marknaden, en uppgift som tidigare sköttes av MSB. Utrustningen, som har använts i Rakel sedan 2006, är baserad på dispatcher workstation (DWS) och möter alla de krav som en myndighet kan ställa på utrustning i ett kontrollrum.


Storgöteborg valde Celab och Motorola
Räddningstjänsten Storgöteborg har valt Motorolas RAKEL-terminaler från Celab. Sammanlagt ansvarar räddingstjänsten och brandförsvaret för hundratusentals människor i och omkring Göteborg. Totalt sett är upphandlingen den hittills enskilt största för en räddningstjänst i Sverige.


Intensa utökar avtal med Hi3G
Hi3G har valt Kathrein antenner och filter från Intensa för den kommande utbyggnad av Hi3Gs 4G nät.


Nya medlemmar i SKEF
Varningsljusteknik Norden AB
Företaget som grundades 1990 säljer och monterar i första hand varnings/utryckningsljus, fordonsinredningar, kommunikationsradio och övrig fordonselektronik. Företaget är också installationspartner till SRSAB och TC Connect när det gäller såväl analog systemradio som Rakelterminaler.
www.varningsljusteknik.se

Blekinge Radioteknik
Har funnits i tio år på marknaden och sysslar huvudsakligen med speciallösningar och konsultation inom radio, data och larm. Företaget erbjuder även försäljning och service av bl.a. Motorola och Kenwood. Förekommande kunder är elbolag, kommuner och industrier.
Tel. 0702-850048

Swedish Radio Supply utökar
Henrik Eriksson är ny applikationsingenjör på Swedish Radio Supply i Karlstad. Han ansvarar för företagets SoftEquip-tjänst, Sepura Distance Programming.

Åke Eriksson är ny på logistikavdelningen i Karlstad. Han kommer att avlasta logistik med både ut- och inleveranser.

Patrik Ångman förstärker filialkontoret i Stockholms som teknisk säljare. Han kommer främst att stödja säljorganisationen med teknisk kompetens, ta fram och utveckla kommunikationsutrustning samt hålla i seminarier.

Zodiac nyanställer
Vasilios Toutouzoglou är ny i Zodiac-koncernen. Han har en gedigen erfarenhet av att driva komplexa projekt där verksamhetens krav möter olika typer av tekniska lösningar. Hans nya roll är att driva affärsområdet Zodiac Wireless System.

Mats Alpmark är ytterligare ett tillskott i Zodiac-koncernen. Han har 35 års erfarenhet av kommunikationsradio och hans nya uppgift är att arbeta fram kundspecifika lösningar, driva avancerade radionät (analoga/DMR/Tetra) och ansvara för dess service och support.

Han har tidigare installerat och underhållit nät åt bland annat SL.


Rakel i hela Sverige
Rakel i Norrland invigdes officiellt som den sista etappen i Rakelutbyggnaden i Sverige den 1 december 2010 . Västernorrland driftsattes i december 2009. Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län driftsattes i samband med invigningen. Det har nu gått sju år efter det att riksdagen i december 2003 beslutade att införa ett gemensamt radiokommunikationssystem i Sverige. I och med driftsättningen i Norrland kan nu alla användare av Rakelsystemet använda sina mobilstationer i skarp drift i hela Sverige.


Zodiac låter fler prova på Rakel
Zodiac ger fler organisationer möjlighet att prova på Rakel-nätet. Zodiac har fått tillstånd av MSB (Myndigheten för samhällskydd och beredskap) att expandera försäljningen av Rakelabonnemang till organisationer som inte omfattas av de tidigare ramavtalen. Målet är att locka nya användare till Rakelnätet.


Stora delar av Mobitexnätet stängs
I år räddade användarna Mobitexnätet genom att betala en högre avgift. Men nu kommer dock stora delar av radioaccessnätet att stängas till årsskiftet 2010/2011.
-För 2011 ligger vi i slutskedet av förhandlingar med nyckelkunder och underleverantörer för en fortsatt drift av Mobitexnätet i Värmland och Västra Götalandsregionen under ytterligare två år efter utgången av 2010, säger Erik Tjerneld, marknads- och försäljningschef på Multicom Security.


Batterigrossisten vann statligt avtal
Batterigrossisten AB har vunnit ett statligt ramavtal gällande batterier. Avtalet, som tidigare innehades av GP Batteries, beräknas vara värt i storleksordningen 8-10 miljoner kronor och löper på två år med möjlighet till förlängning upp till ytterligare två år. Företagets vd, Mikael Olsson, är särskild glad över att den Statliga upphandlingsenheten valt att köpa delvis europeiska produkter.
– Detta visar att tyska Varta inte bara kan konkurrera med kvalitet utan även med pris.;


EADS Defence & Security har blivit Cassidian.
EADS Defence & Security har bytt namn till Cassidian. Cassidian är fortfarande en del av EADS, som är en stor leverantör av säkerhetslösningar inom digitala radionät, terminaler och relaterade tillämpningar


Rakel i räddningsinsats under brand på färja i Öresund
Samverkan i Rakel var en förutsättning för en snabb och samordnad räddningsinsats när färjan Pearl of Scandinavia började brinna tidigt på onsdagsmorgonen den 17 november utanför Höganäs i Öresund.


Antennen på plats med hjälp av militärhelikopter
Intensa har på uppdrag av Teracom utsetts som totalentreprenör för ett omfattande turnkey-åtagande i Västerås. Det är högmasten vid Lillhärads FM/TV-station som skall få en ny antenn för Digital-TV. En komplett superturnstile-antenn från tyska Kathrein kommer med hjälp av en rysk militärhelikopter att lyftas på plats i den över 300 meter höga masten.


JMR i Stockholm har ansökt om rekonstruktion
JMR i Stockholm AB har ansökt om företagsrekonstruktion. Bolaget är tillsammans med fyra andra ett dotterbolag till JMR Sverige AB. Det senare är tillsammans med tre andra bolag i sin tur dotterbolag till det danska moderbolaget Wireless Holding ApS. Samtliga bolag utom Wireless Holding ApS har den 16 juli ansökt om företagsrekonstruktion.


Räddningstänsterna i Västmanland väljer Sepura
Räddningstänsterna i Västmanland har valt Swedish Radio Supply som leverantör. Avtalet omfattar cirka 185 Sepura Rakelterminaler fördelade på mobila enheter, handenheter och modem. Organisationerna inom länet kommer att ha enhetlig utrustning och kan därmed samsas om utbildningen och utbildningsmaterial.


Även Sveriges Radio väljer TC Connect
Sveriges Radio har beställt THR9-handterminaler från EADS med tillbehör och utbildning. Terminalerna kommer att användas i kommunikationen för den radiosända trafikinformationen. SR kommer också att använda terminalerna för sina tjänstemän i beredskap.

Back To Top
Search