skip to Main Content

GPS med navigering även utanför vägnätet

  • 8 July, 2019

Garmin Overlander: En tålig och mångsidig navigator för navigering i alla typer av terräng. Både på vägar och off-road. enheten har en 7 tums färgskärm och innehåller kartor för både Europa, Mellanöstern, Nord- och Sydafrika, plus Tracks4Africa med detaljerade kartor…

Read More

Smidiga integrationskort för IoT

  • 5 July, 2019

Induo presenterar de tre nya integrationskorten TRB14X. De är kompakta IoT-gateways för inbyggnad som gör det möjligt att med små medel koppla upp maskiner och processer. TRB14X-korten finns med olika anslutningsmöjligheter; ett kort med ethernetkontakt (TRB140), ett med RS-232 (TRB142)…

Read More

Universell crosspatch mellan komradio

  • 4 July, 2019

X-Link är ett interface som gör det möjligt att bygga en crosspatch mellan i stort sett vilka två radio som helst. Korskoppla till exempel DMR till Tetra eller flygradio till analogradio. Allt som tas emot på den ena radion återutsänds…

Read More

Tar molnet till nya höjder

  • 3 July, 2019

Induo presenterar nya funktioner i routerövervakningsmjukvaran EnCloud med utökat stöd för att utbyta information med andra system via så kallade API-er. Det gör det lätt att integrera routerövervakningsfunktioner direkt i kundens egen plattform och därifrån styra funktioner, driftsätta routrar, pusha…

Read More

Handburen GPS med satellitkommunikation

  • 3 July, 2019

GPSMAP 66i kombinerar Garmins premium GPS-navigering med inReach satellitkommunikationsteknik. Håll kontakten med vänner och familj och använd GPSMAP 66i som en satellitkommunikator med tvåvägsmeddelanden och SOS-funktion dygnet runt. 3 tums färgdisplay, förinstallerade europakartor TopoActive som visar framkomligheten och möjlighet till…

Read More

USB Drive Security & Remote Management

  • 1 July, 2019

Kopieringsskyddade USB-diskar med bland annat giltighetstid på innehåll som automatiskt raderas när tiden gått ut. Uppdatera innehållet på USB-diskarna på distans. USB diskarna är hårdvarukrypterade (AES-256). www.dataprotect.se 075-7000700

Read More

Superbredbandig splitter 380-3800 MHz

  • 28 June, 2019

SP3838-02-01-4 är en ny superbredbandig splitter från Dual B som klarar många olika frekvensband så som Tetra, LTE450, 2G,3G,4G,5G och WiFi. Låga Pimvärden (-160dBc). Utrustad med 4.3-10 kontakter. För inomhus eller utomhusbruk (IP66) www.intensa.se 08-7670195

Read More

Ny digital jaktradio

  • 27 June, 2019

Nya ProHunt®Basic Digital har alla de grundfunktioner man kan önska av en jaktradio. Radion är i den lägre prisklassen vad gäller digital radio. Eftersom alla Icoms digitala jaktradio också kan användas med analoga 155MHz radio blir övergången enkel, smärtfri och…

Read More

MSB och PTS ser olika på 700 MHz-bandet

  • 24 March, 2016

PTS och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har olika syn på hur det framtida behovet av mobil kommunikation skall kunna uppfyllas bäst. Båda myndigheterna har gjort snabbutredningar och lämnat sitt förslag till regeringen. MSB förodrar en lösning som stegvis skall…

Read More

Första steget mot Rakel-LTE?

  • 19 February, 2016

MSB har genom regeringsbeslut fått i uppdrag att samråda med Polismyndigheten och Försvarsmakten kring vilka behov organisationerna har av mobil, IP-baserad kommunikation. För att kunna göra en kvalificerad bedömning kring drifts- och investeringskostnader för som MSB skriver ”ett dedikerat nät…

Read More
Back To Top
Search