skip to Main Content

Luftens doldisar, Johan falk och en blick på den spanska marknaden. Årets Skef-resa blev något utöver det vanliga.

I mitten av oktober ägde SKEF:s traditionella båtresa rum, i år med rederiet BIRKA. Den här gången var vi drygt fyrtiotalet resenärer, och vi bjöds på ett blandat program som innehöll allt från nyttigt frekvenssnack till en unik inblick i den gangstervärld som ligger till grund för Johan Falk-filmerna. Joakim von Braun talade om säkerhetsfrågor, både avseende personsäkerhet men också för företag. Då Internet gjorde sitt intåg för tjugotalet år sedan drabbades enskilda och företag på ett bredare och mer systematiskt sätt av olika former av brottslighet. Datorer och tillhörande säkerhetsfrågor är ju för dags ungdom något självklart, men vi som tillhör en annan åldersgrupp har fått lära ett helt nytt tänk med kanske mer dyrköpa erfarenheter. Förr kunde det mer handla om att sabotera system och kanske göra dem obrukbara; i dag handlar det ofta om intrång, säkerhetshål och åtkomst av lösenord och koder med ekonomiska förluster som följd.

Javier Sánchez Ventero berättade om vad vår bransch arbetar med på den spanska horisonten. De flesta företagen och produkterna var okända för flertalet av oss, men beskrivningarna av de sys- tem och funktioner man arbetar med kan lika gärna gälla på hemmaplan. Tyvärr gjorde tiden inte att vi hann prova de utrustningar som Javier hade med sig.

En helt annan värld
Avsnittet om Johan Falk-filmerna, visat och berättat av Joakim Hansson och Tage Åström, var av ett annat slag än vad som brukar bjudas på SKEF-resorna. Det handlade om en helt annan värld där föredragshållarna gav en blick i den gang- stervärld där det mesta från utpressning till mord fanns inkluderat. Filmerna baserar sig till stor del på denna verklighet som gett ett realistiskt och kusligt underlag till filmerna. Som avslutning fick åhörarna den senaste DVD:n i Johan Falk-serien. Vad tror du konferensdeltagarna gjorde då de kom hem efter båtresan?

Anders Palmberg från PTS redogjorde över aktuella bestämmelser som finns i LEK (Lagen om Elektronisk Kommuni- kation), till exempel frekvensändringar och utökningar av tillståndsfria frekvenser. En bra översikt då säkert en och annan av oss missat något.

Sista passet hade Urban Enström som talade under rubriken ”Luftens doldisar”. Det handlade om ElTel Networks olika uppdrag och system, till stor del inriktade mot flyget och med Swedavia som en stor kund.
Den här översikten ger en blick över vad programmet innehöll, men som vanligt är stunderna mellan föredragen kanske mer innehållsrika; man kan sedan kalla det nätverkande, affärskontakter eller något annat. Säkert fanns det stora plusvärden där med. Nu väntar vi på nästa resa.

Back To Top
Search