skip to Main Content

Hemvärnets roll i totalförsvaret blir allt viktigare och därmed växer behovet av uppdaterad utrustning. Deras pågående satsning på ny kommunikationsradio innebär att Kungälvsföretaget Celab Communications AB gjort den största affären i bolagets historia med ett totalt värde på drygt 150 miljoner kronor. Företaget ska leverera ett komplett system för gruppkommunikation. Systemet består av bärbara och mobila komradio från Motorola och Selex inklusive tillbehör, service och support.

FMV har tidigare upphandlat utrustning separat, för att sedan i egen regi göra materielen godkänd för användning inom Försvarsmakten. I den aktuella upphandlingen har de däremot efterfrågat en komplett kommunikationslösning, vilket gjort Celab till totalleverantör av hela systemet. Det medför även ett ansvar för säkerhetsdokumentation, systembeskrivning, användarmanualer, underhållsplanering, utbildningsmateriel, etcetera. Huvudleveranserna av utrustningen till Hemvärnsförbanden i landet ska vara slutförda under 2013.

Back To Top
Search