skip to Main Content

Växjö Energi Elnät arbetar löpande med att stärka driftsäkerheten inom elnätet och strävar efter att nå de högt uppsatta målen kring tillgängligheten i nätet. Som ett led i detta arbete har Växjö Energi Elnät gått över till att använda Rakel för kommunikation inom verksamheten.

Växjö Energi Elnät nyttjar Rakel internt som kommunikationsmedium för driftpersonalen och utöver det får de driftlarm från sitt driftövervakningssystem direkt till Rakelterminalerna. I terminalerna kan larmet ses i klartext samt kvitteras. Dessutom sköts larmutskick samt kommunikation med SOS via Rakelhandapparater. Rakelterminalerna är Motorola MPT850 S som levererats av Celab.

– Genom att använda Rakel skapar vi en större trygghet för våra kunder, eftersom vi enklare kan kommunicera vid krissituationer. Både internt och med andra myndigheter, menar Örjan Kvist, driftschef Elnät

Växjö Energi Elnäts driftövervakningssystem kan förenklat liknas med en PC som övervakar driften av elnätet. Med hjälp av denna PC kan omkopplingar i nätet utföras, dessutom skickas larm om något är fel eller om något onormalt inträffar. Från detta system skickas larm vidare till beredskapspersonalen via Rakel till de bärbara handapparaterna där larmet kan utläsas i klartext och beslut om nödvändiga åtgärder fattas. Kommunikationen mellan larmobjekt och driftövervakningscentral går via optisk fiber och signalkablar.

Back To Top
Search