skip to Main Content

Fortifikationsverket och PTS, Post- och telestyrelsen, har preliminärt beviljats bidrag av MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, för att ta fram en handbok om skydd mot elektromagnetiska störningar i samhällsviktig infrastruktur.

– Vi kommer att inleda projektet med att kartlägga hur sårbar den samhällskritiska tekniska infrastrukturen är inom landet när det gäller avsiktliga elektromagnetiska störningar och sedan föreslå rätt skyddsåtgärder, säger Anders Parmér, Fortifikationsverkets affärsutvecklare inom fysiskt skydd.

Projektet som kommer att genomföras under 2013 – 2015 har en total budget på nio miljoner kronor och finansieras till hälften av MSB och till hälften av Fortifikationsverket och PTS gemensamt.

Back To Top
Search