skip to Main Content

eltelEltel är en certifierad tjänsteleverantör som kan erbjuda stöd i att införa tjänster när Rakel är informationsbärare. Eltel har en komplett lösning gällande planering, införande och förvaltning av strategi, taktik och operativ hantering av Rakelanvändandet. Företaget har flera års erfarenhet av drift och underhåll, uppbyggnad och installation samt administration och support kan man ge service inom bla Egenadministration av rakelabonnemang och samtalsgrupper, programmeringsunderlag och beställningar samt utbildning och konsultationstjänster.

Eltel Networks · 031-339 68 00

Back To Top
Search