skip to Main Content

Eltel har utsett som partner av det norska energiföretaget Skagerak Nett AS som valt Eltel som partner i sitt installationsprojekt för smarta elmätare. Projektet omfattar 180 000 smarta mätare och kommer löpa fram till år 2019. Avtalet inkluderar tjänster för att installera mätare och kommunikationsutrustning, installationer på el-stationer, lagerhållning och logistik samt kundkontakter.

För Eltel är detta det andra kontraktet i Norge för installation av smarta elmätare på kort tid. Eltel är marknadsledare när det gäller utrullning av smarta elmätare i norra Europa med över fyra miljoner kontrakterade installationer.

Läs mer på Eltels hemsida

Back To Top
Search