skip to Main Content

När det fasta telefonnätet monteras ned blir det allt intressantare med alternativ som innebär att äldre hårdvara kan behållas.C2C kopplar äldre anläggningar med telefonmodem till mobilnäten istället för det fasta kopparnätet. Tack vare att C2C även har en ethernetport kan C2C även användas med moderna nätverk parallellt. 

www.induo.com 08-659 43 00

Back To Top
Search