skip to Main Content

Faraday Bag är en produktfamilj för signalskydd. Skyddar upp till 6 GHz. Produkterna är konstruerade med teknik som omöjliggör för radiosignaler att nå in eller ut. Till exempel förhindra manipulation eller spårning av elektroniska enheter. Finns som standardprodukt eller som anpassad. I det senare fallet kan produkten utformas enligt önskemål.
www.dataprotect.se, 075-7000700

Back To Top
Search