skip to Main Content

När allt fler fasta telefonlinjer tas blir äldre automationssystem, säkerhetssystem och trygghetslarm utan möjlighet att ansluta till omvärlden. För att råda bot på detta problem lanseras det kostnadseffektiva inbyggnadskortet SC-GSM Lite, ett kort som använder mobilnäten för att koppla fastnätssamtal. SC-GSM Lite emulerar en analog telefonlinje och som därför ersätter den fasta telefonlinjen helt, enheten kan användas till allt från röstsamtal till att skicka larmkontrollpanelers rapportkoder.
www.induo.com 08-659 43 00

Back To Top
Search