skip to Main Content

5g på gångFinlands första 5g-testnät skall öppnas, VTT (som ungefär motsvarar svenska Vinnova) och universitetet i Uleåborg ska bygga ett 5G testnät där ny teknik kan testas och utvecklas. Testnätet är tänkt att stärka Finlands position som en ledare av den internationella 5G-utvecklingen.

Testnät projekteras på andra ställen, men det unika med testnätet i Uleåborg är att det kommer att bestå av två delar: ett begränsat nätverk i VTTs lokaler och ett öppet nät på universitetet. I det begränsade nätverk skall företag kunna testa 5G i begränsad skala.

Avsikten är att den publika delen av 5G-nätet skall kunna vara en öppen testmiljö för samarbetspartners.  Ambitionen med testnätet är även att utvidga det till att omfatta olika delar av staden i en öppen infrastruktur för att nätet skall kunna användas som en öppen utvecklingsplattform.

-Med hjälp av detta forskningsprojekt, kan vi behålla vår ledande position inom den internationella utvecklingen av 5G, säger projektledare Atso Hekkala, VTT.

5G kommer att erbjuda snabbare svarstider, högre hastigheter och även möjliggöra uppkoppling av  sakernas internet (IoT) samtidigt som tekniken förväntas minska energiförbrukningen.

-5G kommer att bli nästa stora steg inom trådlös kommunikation. Det kommer att utgöra infrastrukturen i en snabbväxande trådlös multimediakommunikation, samt för kommunikation mellan enheter, säger Matti Latva-Aho, Uleåborgs universitet.

Back To Top
Search