skip to Main Content

Procom har utvecklat nya combiners som gör det möjligt att använda flera TETRA-stationer på en antenn – PRO-MIX-PHY-TETRA-2 N (två TETRA stationer) och PRO-MIX-PHY-TETRA-N 4 (fyra TETRA stationer). Isolationen mellan portarna är maximerad, men storleken på produkterna är minimerad. Isolationen är högre än 60 dB och är därmed högre än gällande ETSI-standard vilket säkrar en bekymmersfri installation av två eller fyra TETRA-stationer på en antenn.
www.procom.se

Back To Top
Search