skip to Main Content

Flygvapnet väljer RakelFlygvapnet meddelar att man ansluter sig till Rakel. Syftet är att få ett kommunikationssystem på och mellan flygplatser men också ett system som gör det möjligt att samverka med civila myndigheter.

– Genom en kompletterande systemlösning lyckades vi klara säkerhetskraven, säger Anders Enbom, projektledare vid FMV. Han fortsätter -under 2010 gjorde vi en utredning för att bestämma hur den framtida lösningen skulle se ut. I utredningen analyserade vi ett flertal olika alternativ där både teknisk lösning och ägandeskap av systemet var viktiga aspekter. Valet föll till slut på en anslutning till det nationella krishanteringssystemet Rakel.

Det är ett unikt beslut av Försvarsmakten att gå in i ett system som man själv inte äger eller opererar. De två viktigaste skälen var att Rakel uppfyllde Flygvapnets tekniska krav samt att det gav möjlighet till enkel samverkan mellan Flygvapnet och andra samhällsviktiga funktioner.

– Vi lyckades skapa en systemlösning inom det befintliga Rakelsystemet med en funktionell tillgänglighet som klarar gällande flygsäkerhetskrav. Vi behövde dock göra en viss utbyggnad av radiotäckning och kapacitetsförmåga, säger Anders Enbom.

Införandet av Rakel har drivits av FMV och Försvarsmakten i samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och industrin. Systemet har driftgodkänts av Transportstyrelsen och är redan i drift på Skaraborgs flygflottilj (F7) och vid flygplatsen i Karlborg.

Rakel ersätter Flygvapnets 30 år gamla analoga basradiosystemet som togs i bruk 1983.

+Ulf Seijmer

Back To Top
Search