skip to Main Content

Rakelsökaren TME-260 har under hösten 2012 genomgått stora förändringar. Den har fått en ny förbättrad mjukvara men kanske framför allt en kraftigt förbättrad känslighet genom en omdesignad antenn. Laboratorieprov såväl som praktiska prov visar på en stor skillnad. Den största nyheten i sammanhanget är den nya abonnemangsmodellen från MSB. Ett personsökarabonnemang (telematik 3) i Rakel kostar endast 150 kronor i månaden. För den summan får man bland annat tvåvägskommunikation och möjlighet till positionering som kan användas för överföring av larm. Andra uppskattade egenskaper är den i Rakelsammanhang långa batterilivslängden och det enkla handhavandetAmity_tme260 med antenn

Back To Top
Search