skip to Main Content

Motorola TLK150 är en okomplicerad och kompakt fordonsradio som ansluter mot Motorola WAVE PTX™ för att tillhandahålla PTT över bredband. Anslutningen sker med hjälp av tillgänglig 3G, 4G eller WiFi uppkoppling vilket innebär att ni inte behöver investera något ett eget radiosystem för att erhålla fördelarna med omedelbar gruppkommunikation. Har ni redan ett radiosystem så kan ni ändå integrera TLK150 med befintlig talgruppsstruktur med hjälp av Motorola WAVE PTX™ radio gateway.
www.celab.se0303-246000

Back To Top
Search