skip to Main Content

Net 1 antennmastPTS har genomfört en förstudie för framtida användning för 450 MHz-bandet, ett band där blocktillståndet som finns löper ut om sex år.

PTS har i kommit fram till att den användning av 450-470 MHz bör få möjlighet till förnyelse av utrymmet. Detta rör kanske framförallt det blocktillstånd som Net1 idag har och som används för mobiltelefoni- och bredbandstjänster.

PTS föreslår i sin förstudie att samma frekvensutrymme som i dag används av Net1 (2×5 MHz) även skall kunna användas i framtiden, något som ligger i linje med gällande internationell standardisering på området.

I ett framtida tilldelningsarbete kommer detaljer kring tilldelningsform, tillståndsvillkor och tidpunkt för nytilldelning av blocktillståndet hanteras.

+Ulf Seijmer

Back To Top
Search