skip to Main Content

Myndigheten för radio och tv skall analysera och vilket sändningsutrymme som kan föreslås upplåtas för tv-sändningar under perioden 2014-2020. Syftet är att få fram ett underlag för beslut om vilket sändningsutrymme som skall upplåtas för tiden 1 april 2014 till 31 mars 2020 det vill säga nästa tillståndsperiod för de tillstånd som Myndigheten för radio och tv meddelar. Uppdraget genomförs i nära dialog med Post- och telestyrelsen samt Konkurrensverket och ska redovisas senast den 31 maj 2013.

Back To Top
Search