skip to Main Content

Förstärkningspersonal från FRO kallades ut för att hjälpa elbolagen med reparationer av nedfallna ledningar i slutet av december. När många i Sverige firade Lucia bistod FRO med en så kallad Molosgrupp som arbetade med förstärkningar i Rakelnätet i området kring Sundsvall. Under samma tidsperiod låg mobiltelefonnätet helt nere i vissa områden och FRO hjälpte till att säkerställa att linjereparatörerna kunde prata med varandra via Rakel eller satellittelefon.

Molos är en del av Svenska Kraftnäts krisberedskap och finns i hela landet. Uppgiften är att upprätta ledningsplatser och se till att samband och kommunikationer fungerar.

+Ulf Seijmer

Back To Top
Search