skip to Main Content

Jätteföretaget Google har nyligen dömts att betala 145 000 euro för att Googles så kallade Street View-bilar hämtat och sparat information från oskyddade trådlösa nätverk i Tyskland. Det initiala kravet var att Google skulle betala dubbelt så mycket men nedsattes eftersom Google sade sig inte samlat in uppgifterna med avsikt. Överträdelsen ägde rum 2008 när Google kartlade Tyskland för sin Street View-tjänst. Samtidigt som man fotade vägar och omgivning hämtades information om trådlösa nätverk in. Röster efter domen menar att 1,2 miljoner kronor är litet beaktat Googles storlek och överträdelsens omfattning.

Back To Top
Search