skip to Main Content

Idag vill vi uppmärksamma att den internationella världsradiodagen firas vars syfte är att öka medvetenheten om vikten av radio och att underlätta tillgången till information via radio.
världsradiodagen

Radio når många på ett kostnadseffektivt sätt över stora ytor och når alla samhällsklasser och invånare. Nu används ju radio till mycket men världsradiodagen uppmärksammar publika radiosändningar och dess förändringar mediet genomgår. Världsradiodagen är instiftad av Unesco 2011. Datumet har inte valts av en slump, den 13 februari 1946 sände FN-radion sitt första program.

Back To Top
Search