skip to Main Content

Induo har genomfört ett företagsförvärv och bryter ut försäljningen under varumärket Induo Home till ett helägt dotterbolag, Induo Home AB. Det nya bolaget inriktar sig på försäljning av produkter för hemanvändare. Induo AB intensifierar sin satsning på professionella användare under varumärkena Induo Wireless och Induo Net.

Back To Top
Search