skip to Main Content

Induo lanserar två nya IoT-gateways med 4G-uppkoppling, TRB245 och TRB255. Dessa flexibla, 4G-uppkopplade gateways är tänkta att användas inom verkstadsindustri, processindustri, industriell automation och andra IoT-sammanhang. Modellerna skall erbjuda ett kostnadseffektivt sätt att koppla såväl moderna som äldre anläggningar till traditionella styrsystem eller en IoT-plattform.
www.induo.com 08-659 43 00

Back To Top
Search