skip to Main Content

SATEL-TR49 är en extremt kompakt (25 gram) dataradiomodul som kan integeras i obemannade farkoster, mätinstrument och högprecisions GPS/GNSS-system för lantmäteri. Radiomodulen erbjuder hög säkerhet och snabb överföring. SATEL TR-49 har stöd för i stort sett alla marknaders frekvensband (410-475 samt 902-928 MHz) och 1 W uteffekt. Radion använder den senaste radiotekniken med en känslig mottagare, en frekvenshoppande radioöverföring och kryptering för hög överföringssäkerhet.
Induo 08-659 43 00

Back To Top
Search