skip to Main Content

Produkten Team on the Run (TOTR) är ett sätt att samverka i grupp över mobiltelefoner. TOTR ger ökad säkerhet genom att möjliggöra en alternativ kommunikationsväg via mobilnät/eget Wifinät eller som komplement till Rakel. Passar för olika yrkesgrupper inom verksamheter som har behov av samverkan. Till exempel vid akuta tillfällen då personer måste få information i rätt tid. Stöd för att skicka textmeddelanden, egen position, filer till en eller flera. Central administration av samtalsgrupper, larmfunktion, krypterad kommunikation. TOTR installeras i form av en app som användaren har i sin smartphone. Ingen investering krävs i ny hårdvara.

www.amity-systems.se 073-255 6320

Back To Top
Search