skip to Main Content

Ciscos Visual Networking Index spår att datatrafiken i mobilnäten kommer att öka trettonfallt under den kommande fyraårsperioden. I bits och bytes betyder det 11,2 exabytes i månaden, en ökning som sägs bero på snabb tilllväxt för surfplattor, smarta mobiler och maskin-till-maskin tillämpningar. Cisco spår följande trender som man menar driver ökningen av mobil datatrafik:

-Fler mobila användare: År 2017 kommer det finnas 5,2 miljarder mobila användare en ökning med nästan en miljard jämfört med 2012.
-Fler mobila enheter: År 2017 kommer det finnas mer än 10 miljarder mobila enheter och mer än 1,7 miljarder M2M-uppkopplingar (machine-to-machine), dessa utgör idag 7 miljarder av abonnemangen.
-Högre hastigheter: Genomsnittshastigheten i mobilnäten kommer att öka sjufalt från 0,5 Mbps år 2012 till 3,9 Mbps år 2017.
-Mobil video kommer stå för hela 66% av den mobildatatrafiken globalt år 2017, vilket motsvarar en ökning med  51% från år 2012.

Hur hanterar vi tillväxten?
Den prognos som målas upp är alltså en kraftig ökning av data i mobilnäten, så hur skall vi hantera det? Svensken Gunnar Hökmark är en av de drivande inom EU för att frigöra frekvenser och driva utvecklingen framåt. När han talade på en konferens i Europaparlamentet i förra veckan om mobilt bredband framförde han att vi både måste arbeta för att frigöra 700 MHz-bandet för mobilt bredband samt ytterligare frekvenser på 5 GHz-bandet för wifi.

– Framväxten av det nya Internetsamhället där såväl människor, system och apparater kommunicerar digital med varandra gör att efterfrågan på mobilt Internet kommer att fortsätta att öka explosionsartat.  Det är avgörande för Europas konkurrenskraft att vi lyckas möta denna ökade efterfrågan genom att avsätta mer spektrum, sa Gunnar Hökmark. Under senare tid har wifi presenterats som en lösning på kapacitetsbristen men enligt Hökmark tar frekvenserna som används för wifi slut 2016 då 60 % av den mobila internettrafiken beräknas gå via wifi. Detta faktum gör att det verkligen är på gränsen till att akut att hitta nya frekvensband för att kunna realisera de ökningar som förutspås.

– Den mobila datatrafikens ökning är verkligen anmärkningsvärd. Det är en flodvåg av datatrafik som kommer och för att möta efterfrågan på att kunna koppla upp allt och alla kommer det att krävas förberedelser av alla delar i kedjan, säger Fredrik Wester, operatörsansvarig på Cisco.

+Ulf Seijmer

Back To Top
Search