skip to Main Content

multicomtorMulticom Security och Schneider Electric har tillsammans utvecklat nya funktioner för smartare och säkrare brandlarm. Med Multicoms larmsändare Tor III kopplad till Schneider Electrics brandlarmsystem FX och MLS 9002 är det nu möjligt att sända omfattande tilläggsinformation i klartext via Multicoms larmöverföringstjänster. Mer detaljerad information i ett tidigt skede är värdefullt för bland annat räddningstjänst som kan göra effektivare räddningsinsatser.

www.multicomsecurity.se, 08-6851500

Back To Top
Search