skip to Main Content

MultiGuard Master IO RF är ett mångsidigt larmsystem för driftlarm och fjärrstyrning via GSM/3G, MultiGuard Master IO RF passar de flesta typer av standardgivare och har dessutom stöd för upp till 60 stycken trådlösa givare för att mäta fukt, temperatur, luftfuktighet och vibration mm. MultiGuard Master IO RF kan vidarebefordra mätdata i realtid eller logga mätvärden, den kan spara 73 000 loggade värden som kan nås via mobilnäten. MultiGuard Master IO RF är inrymd i en industriell, vattentät IP65 kapslad kompakt kåpa.
www.induo.com tel 08-659 43 00

Back To Top
Search