skip to Main Content

Mic Nordic har tecknat ett avtal om att leverera all radio och mobiltelefoni i tunneltäta projektet Norra länken – ett kontrakt som sträcker sig över flera år. Norra länken är ett av Sveriges största vägbyggnadsprojekt. Det omfattar ombyggnad av E4/E20 från Tomteboda till Norrtull (klar 2017) och en ny trafikled, E20, från Frescati och Värtan (klar 2015)

Back To Top
Search