skip to Main Content

SAS projekt Pit Stop hade som mål att förkorta flygplanets tid på marken på en flygplatser eftersom det är kortare stopptider som är en väg till bättre lönsamhet. Ett problem var att flygbesättningen inte har ljudkommunikation med gaten och markpersonalen. Arlanda använder idag ett äldre Motorola SmartNet trunkerat radionät och alla som arbetar runt ett plan delar  samtalsgrupp på radion kopplat till till exempel en viss gate, all markpersonal kan kommunicera på detta sätt men piloten och kabinpersonalen lämnas utanför.

Lösningen blev istället att ge kabinpersonalen GSM-telefoner som inrättas i konferenssamtal. Var och en av kabinpersonalen ringer till ett konferenssamtalsnummer som de har inlagt i sina telefoner, till exempel “Gate 19”. När den första GSM-telefonen har initierat konferenssamtalet kopplas såväl kabinpersonalens telefoner som markpersonalens radios samman tack vare Mimer Phone to Radio Interface som levereras av LS Elektronik. Gränssnittet ställer in radion som den är ansluten till Gate 19 och sedan är alla GSM-användare är anslutna till samma samtalsgrupp som de vanliga radioanvändarna på Arlanda.

+Ulf Seijmer

Back To Top
Search