skip to Main Content

Nu kan du använda ditt SoftRadiosystem även till flygradio, VHF AM. De som behöver fjärrstyra ljud, PTT och kanalbyte på en flygradio kan nu koppla en Icom IC-A120 till Mimer SoftRadio. Mimer SoftRadio är ett system för att fjärrstyra komradio över LAN, WAN och internet. Analoga och digitala radio, såsom DMR och Tetra, kan blandas i systemet och korskopplingar kan göras mellan dem. SoftRadio passar för ledningscentraler med allt från en operatör och en radio till stora system med många radio med olika teknik och med operatörer utspridda på olika platser. LS Elektronik har mer än 20 års erfarenhet av att tillverka tålig specialelektronik med anknytning till radio.
www.softradio.se 08-36 42 25

Back To Top
Search